Wedstrijdreglement

1. Organisatie

Deze actie wordt georganiseerd door Netwerk Brandweer Vlaanderen, Bisschoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel (hierna genoemd: de organisator). Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel op de wijze en via de kanalen zoals vermeld worden bij de wedstrijdinformatie.

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden te publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een verplichting of aansprakelijkheid van de organisator. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement. De beslissingen van de organisator – over de wedstrijd, over de deelname, over de aanduiding van de winnaars, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien – zijn bindend.

2. Looptijd en timing

Deelnemen aan deze wedstrijd kan vanaf vrijdag 23 augustus 2019 tot en met dinsdag 31 december 2019 om middernacht. Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, door opgave van verschillende identiteiten of op welke manier ook, is niet toegestaan. Per adres kan er maar een persoon deelnemen.

3. Prijzen

Per hulpverleningszone in Vlaanderen wordt er 1 Beats headphone geschonken.
Per hulpverleningszone in Vlaanderen worden er 10 Spotify abonnementen voor 1 maand geschonken.

4. Deelname aan de wedstrijd

Voor het wedstrijdverloop en ten einde de deelnemers en de winnaars te kunnen contacteren over deze wedstrijd, is het noodzakelijk dat de deelnemers de door de organisator gevraagde gegevens invullen. Werknemers van Brandweer Netwerk Vlaanderen en personen wonend op hetzelfde adres kunnen registreren, maar kunnen niet als winnaar worden aangeduid. De organisator kan bij om het even welke onregelmatigheid of poging tot fraude, overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer aan deze en/of andere wedstrijden. Ten onrechte gewonnen prijzen kunnen door de organisator worden teruggevorderd.

5. Aanduiding van de winnaar

Enkel deelnemers met rookmelders in de woning, maken kans op een prijs. De winnaars van de prijzen worden bepaald op basis van een schiftingsvraag. De winnaars per zone zijn de deelnemers van wie de organisator het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtste benaderen. Indien er een ex-aequo wordt vastgesteld, dan wint de deelnemer die als eerste het correcte antwoord op de schiftingsvraag of de beste benadering doorstuurde.

Aan de eerste winnaar per zone wordt 1 Beats headphone geschonken, aan winnaar 2 tot en met 11 wordt per zone een Spotify abonnement voor 1 maand geschonken. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht en ontvangen zo nodig een mail met verdere informatie over zijn prijs.

Winnaars geven door hun deelname aan de wedstrijd toestemming tot de publicatie van hun naam, gemeente en hun identificatie als winnaar. Prijzen kunnen niet worden omgeruild en de prijzen worden niet uitbetaald in geld. Het is niet toegestaan om gewonnen prijzen door te verkopen. De organisator is niet aansprakelijk wanneer derden/partners in gebreke zouden blijven om de prijs te overhandigen, noch bij defecten en tekortkomingen aan de prijs.

6. Privacy

De volledige privacy policy zoals toegepast door de organisator staat op https://hangrookmelders.be/privacy-policy. Netwerk Brandweer Vlaanderen is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn.